Chương trình Search Inside Yourself với Doanh nhân Việt tại Lào 09/2019
Search Inside Yourself
Chương trình Search Inside Yourself với Doanh nhân Việt tại Lào 09/2019

Saturday, September 21, 2019

09:00 AM – 17:00 PM


Với sự hỗ trợ tổ chức của Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào - Việt Lào BACI, Coach Lương....
view more
NAVIGATE YOURSELF THROUGH LIFE
One Life Connection, Systemic Constellation
NAVIGATE YOURSELF THROUGH LIFE

Saturday, July 20, 2019

08:30 AM – 11:30 AM


The fact that we see something that we did not know before, allows us to change something or act differently later. That's why Systemic Constellation....
view more